Ekodiel Kocka 40:Debniace EKODIEL Kocka 40x40, 30ks/pal, 400 x250x400

Kód: 392
Neohodnotené
€2,30
Skladom

Tvárnice RUBIK PLUS (stratené debnenie) sú betónové tvárnice, so širokým využitím na výstavbu múrov, plotov a stĺpov a rôznych betónových konštrukcií bez použitia betónového debnenia. Tento postup prináša nielen časovú a finančnú úsporu, ale odpadá nutnosť pred a po betonáži základy prácne odbedňovať. 

Betónová debniaca tvarovka Kocka 40.

Hmotnosť: 23 kg

Spotreba:  12,1 ks / m2

Paleta: 30 ks (1200 kg)

Betónové tvárnice majú priebežnú dutinu, ktorá sa zalieva výplňovým betónom. 

Prednosti výrobku: presné ukladanie, jednoduchá, suchá montáž, dobrá priľnavosť omietky, možnosť upravovania vŕtaním, sekaním, frézovaním.

POSTUP VYHOTOVENIA STĹPA

Stĺp skladať nasucho bez malty. Každé 3 alebo 4 uložené rady zalievať výplňovým betónom predpísanej triedy a zhutniť prepichovaním. V prípade potreby sa stĺpy vystužujú strmeňmi a zvislou výstužou podľa projektu statiky

SKÚŠANIE, KVALITA

Pre debniace tvárnice je vydané stavebno – technické osvedčenie a certifikát preukázania zhody v zmysle zákona 90/1998 Zb.z. Tvárnice podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniu v nezávislej autorizovanej skúšobni.