Baum.Prednástrek:Baum.Prednástrek 1 ks 2mm 40kg, 1400 kg

Kód: 353
Neohodnotené
€9,31
Skladom

Kontaktný mostík na zlepšenie prídržnosti omietky k podkladu.

Cementový prednástrek tzv. špric, ručne a strojovo spracovateľný. Na zabezpečenie rovnomernej nasiakavosti nanášať prednástrek so 100 % krytím. Na zlepšenie priľnavosti nanášať prednástrek s čiastočným napr. 50 % krytím.

Ďalšie informácie

Spotreba: cca 7 kg / m2 (100 % krytie)

Výdatnosť: cca 6 m2 / vrece, cca 143 m/ t

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

Použitie

Príprava podkladu pod minerálne omietky v interiéri aj exteriéri. Zvyšuje prídržnosť minerálnych omietok a zjednocuje nasiakavosť podkladu.

Spracovanie

1. Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť drsný, nosný, rovnomerne nasiakavý,  čistý, zbavený prachu, mastnôt, uvoľňujúcich sa  častíc, výkvetov solí, mikroorganizmov a iných nečistôt. Povrch nesmie byť vodoodpudivý a zamrznutý. Steny, ktoré sú pred omietaním vystavené silnému dažďu je potrebné nechať dostatočne vyschnúť.

2. Príprava podkladu

Elektrické a inštalačné drážky, ako aj škáry v murive je potrebné vyplniť vhodným materiálom (vápenno-cementovou omietkou prípadne materiálom Baumit SpeedFix). Pevnosť podkladového muriva vrátane malty vo vyplnených škárach má byť min. alebo väčšia ako pevnosť omietky. Rovnako sa pred začatím omietacích prác odporúča, z dôvodu jednoduchšieho spracovania, osadenie omietacích profilov (na očistený podklad na nárožiach, osteniach otvoroch a pod.). Kovové prvky chrániť pred koróziou vhodnou antikoróznou povrchovou úpravou. 

Podľa druhu podkladu a jeho nasiakavosti niekoľko hodín pred omietaním podklad dôkladne navlhčiť, na povrchu sa však nesmie vytvoriť súvislý vodný film.

 

Keramické tehly a tvarovky

Pred nanášaním  ďalších vrstiev omietkového systému je technologická prestávka minimálne 3 dni. Pórobetónové tvarovky

Pred nanášaním  ďalších vrstiev omietkového systému je technologická prestávka minimálne 3 dni. Betónové podklady

Pred nanášaním  ďalších vrstiev omietkového systému je technologická prestávka minimálne 3 dni.

Drevovláknité a drevoštiepkové dosky a tvárnice s cementovým spojivom (velox, durisol, heraklit a pod.)

 

Pred nanášaním  ďalších vrstiev omietkového systému je technologická prestávka minimálne 7 dní pre interiér a 14 dní pre exteriér.

V prípade aplikácie sadrových omietok je technologická prestávka min. 21 dní.

3. Miešanie 

Obsah vreca sa zamieša v samospádovej alebo kontinuálnej miešačke s cca. 10 - 11 l čistej vody na 40 kg vrece, doba miešania je 3-5 minút. Pri strojovom spracovaní sa omietka mieša v bežných omietacích strojoch. Vždy zamiešať celý obsah vreca!

4. Nanášanie

Baumit Prednástrek na podklad aplikovať celoplošne, ručne alebo strojovo. Na zabezpečenie rovnomernej nasiakavosti nanášať prednástrek so 100% krytím. Na zlepšenie priľnavosti nanášať prednástrek s čiastočným napr. 50% krytím.  Pri ručnom spracovávaní Baumit Prednástrek na podklad nahadzovať murárskou lyžicou. Strojné spracovávanie je možné realizovať s použitím vhodného omietacieho stroja (PFT G4, m-tec m3, Putzknecht S58 a pod.).

5. Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5°C.  Čerstvo nanesené plochy chrániť pre príliš rýchlym vysušením (cca. 2 dni udržiavať vo vlhkom stave). Pri spracovaní fasádu chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom vhodným spôsobom napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie. Neprimiešavať žiadne iné produkty. Pred nanášaním  ďalších vrstiev musí byť podklad dostatočne suchý a pevný. Dodržiavať platné smernice a normy (napr. STN EN 13914, STN EN 998-1), ustanovenia v technickom liste a technologickom predpise Baumit Omietky ako aj bežné remeselné a spracovateľské zásady.

6. Podmienky pre stavenisko pri použití sila

Elektrická prípojka: 380 V, poistky 2 x 25 A

Tlak vody: min. 3 bar, prípojka 3/4”

Prístup: Prístupová cesta musí byť zjazdná pre  ťažké nákladné autá, nepretržite voľne prístupná

Plocha potrebná na postavenie sila:

min. 3 x 3 m na únosnom podklade

Rozmery a hmotnosti síl Baumit ako aj transportných vozidiel nájdete v technickom liste pre silá.

1) Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť ≤ 60%. Nižšie teploty a vyššia vzdušná vlhkosť technologické prestávky výrazne predlžujú.